Opstandig Nederland

Nederland, vergeet je afkomst niet. De staat Nederland is ontstaan uit een volksopstand (1568-1648) tegen het officiële landsbestuur. Een burgeroorlog die draaide om vrijheid. Vrijheid om als mens zelf te bepalen wat je denkt en gelooft. Aan burgers in de Lage Landen in de 16e eeuw werd die vrijheid niet gegund door de overheid. Burgers die hiertegen in opstand kwamen vertegenwoordigden aanvankelijk een kleine minderheid van de bevolking. Ze werden door de overheid en door de meerderheid van de bevolking beschouwd als oproerkraaiers, lastpakken, ordeverstoorders. Hun afwijkende (protestantse) geloofsbeleving als een groot gevaar voor de samenleving. De opstandelingen werden uitgemaakt voor ‘ketters’ en liepen risico om op de brandstapel te belanden. Hun leider Willem van Oranje-Nassau was officieel vogelvrij verklaard door het landsbestuur. Er stond een prijs op zijn hoofd. Heden ten dage spreken we op romantische toon over de opstand en de vader des vaderlands en zingen vol overgave het Wilhelmus. Maar dat is achteraf. Het is moeilijk voor te stellen wat het is om tegen de overheid in opstand te komen. Geeft de hedendaagse opstand van een klein deel van de bevolking tegen vrijheidsbeperkende maatregelen van de overheid inzake corona bestrijding ons wellicht een impressie van de ontstaansgeschiedenis van ons land?