Kousenband

Boven de toegangspoort van het Kasteel van Breda tref je aan het wapen van de Orde van de Kousenband. Tijdens het recente staatsbezoek aan Engeland werd koning Willem-Alexander benoemd tot lid van deze Engelse ridderorde. De eerste Oranje-Nassau die in 1612 het lidmaatschap ontving was Maurits van Oranje, de zoon van Willem van Oranje. Laatstgenoemde en diens Bredase voorvaderen René, Hendrik III en Engelbrecht II van Nassau waren nog lid van de Spaanse tegenhanger: de Orde van het Gulden Vlies. Het uitbreken van de Opstand in de Nederlanden leidde echter tot een breuk met Spanje en een intensivering van de contacten met Engeland.