Deprecated: Hook custom_css_loaded is deprecated since version jetpack-13.5! Use WordPress Custom CSS instead. Jetpack ondersteunt geen Aangepaste CSS meer. Bekijk de documentatie van WordPress.org voor meer informatie over het toepassen van aangepaste stijlen op je site: https://wordpress.org/documentation/article/styles-overview/#applying-custom-css in /home/pauljanse/pauljanse.phoenix.cornnet.nl/public_html/wp-includes/functions.php on line 6078
Karel en Willem – Stad des Vaderlands

Karel en Willem

De machtige Karel V, die in de 16e eeuw de posities bekleedde van Duits Keizer, Koning van Spanje én Heer der Nederlanden, kon altijd rekenen op de trouw van de Nassaus uit Breda waaronder Willem van Oranje Nassau. Herbeleef de roemrijke Bredase periode door de bijbehorende bieren te drinken. Het Bredase Willem bier is te koop bij de meeste slijterijen in de stad.