Hollander

De meeste Belgen gebruiken het woord ‘Holland’ voor heel Nederland terwijl het slechts een deel van Nederland is. Mogelijk is de verklaring dat de provincie Holland in de 16e eeuw het hart vormde van de volksopstand in de Nederlanden tegen de Spaanse landsheer. Denk aan de inname van Den Briel door de watergeuzen en het Leids Ontzet. De zuidelijke Nederlanden (het latere België) onderwierpen zich aan de Spaanse koning en zagen de ‘Hollanders’ verder strijden. Die strijd zou 80 jaar duren en leiden tot de erkenning van een nieuwe onafhankelijke staat: Nederland.