Hoeken in Breda

In Breda de Hoeken, in Delft de Kabeljauwen. Dankzij het huwelijk in 1403 tussen de schatrijke Johanna van Polanen, vrouwe van Breda, en de arme Duitse graaf Engelbrecht van Nassau zette het huis Nassau voet aan de grond in de Lage Landen in Breda. Het geslacht Polanen was op dat moment reeds 75 jaar heerser over Breda. Oorspronkelijk kwam het geslacht Polanen uit het graafschap Holland. Daar werd het voor de Polanens gevaarlijk door het uitbreken van de Hoekse en Kabeljauwse twisten in 1349. De Polanens behoorden tot de aanvoerders van het Hoekse kamp dat de zittende gravin van Holland steunde in een opvolgingskwestie met haar zoon. Aanhangers van zoonlief sloten een verbond in Delft en werden Kabeljauwen genoemd. Jan II van Polanen, de grootvader van Johanna, besloot om het onrustige Holland te verlaten en vestigde zich definitief in het hertogdom Brabant in Breda. En legde daarmee onbewust de basis voor Breda als Nassaustad.