Het Zoet en het Zuur

De stad Breda speelde een hoofdrol in de Nederlandse onafhankelijkheidsstrijd, beter bekend als de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648). Nergens werd zoveel strijd geleverd als in en rondom Breda. Thuisstad van de aanvoerder van de strijd Willem de Zwijger. Op hetzelfde moment op 26 juli 1581 waarop de opstandige provincies in Den Haag het Plakkaat van Verlatinghe ondertekenden vielen in Breda 584 doden bij de inname van de stad door het vijandelijke Spaanse leger. Deze inname ging de boeken in als de Furie van Houtepen. Het was de derde keer dat Breda overging in andere handen. In het vervolg van de oorlog zou de stad nog drie maal van bezetter wisselen. In Holland praten ze over de Opstand maar in Breda hebben we hem 80 jaar lang aan den lijve ondervonden. Wij zijn de Stad des Vaderlands.