Grensgeval

De ligging van Breda op de grens van Nederland en België is symbolisch. Van oorsprong sterk georiënteerd op de zuidelijke Nederlanden speelde de ‘stad des vaderlands’ een hoofdrol bij de afscheiding van de noordelijke Nederlanden. In Breda zijn beide Nederlanden nooit ver weg.