Deprecated: Hook custom_css_loaded is deprecated since version jetpack-13.5! Use WordPress Custom CSS instead. Jetpack ondersteunt geen Aangepaste CSS meer. Bekijk de documentatie van WordPress.org voor meer informatie over het toepassen van aangepaste stijlen op je site: https://wordpress.org/documentation/article/styles-overview/#applying-custom-css in /home/pauljanse/pauljanse.phoenix.cornnet.nl/public_html/wp-includes/functions.php on line 6078
Grensgeval – Stad des Vaderlands

Grensgeval

De ligging van Breda op de grens van Nederland en België is zeer symbolisch. Deze landsgrens ligt er dankzij de beroemdste Bredanaar aller tijden: Willem van Oranje-Nassau. En indirect dankzij de mannen aan wie Willem zijn plek op het internationale toneel had te danken: de Bredase Nassaus.