Geuzen

Natuurlijk is het onzin om de anti-corona demonstraties te vergelijken met de Nederlandse Opstand in de 16e eeuw. En slaat het nergens op om Rutte en de Jonge te vergelijken met landvoogdes Margaretha van Parma en haar raadsheer Charles de Berlaymont tijdens het aanbieden van het Smeekschrift door het Verbond der Edelen in 1566. Maar toch… als je je wilt voorstellen hoe de geuzen, de aartsvaders van het land Nederland, zich moeten hebben gevoeld tijdens hun opstand tegen het landsbestuur dan komt de situatie van vandaag de dag enigszins in de buurt. De geuzen streden destijds voor vrijheid van geweten maar het werd hen verboden om de protestantse godsdienst aan te hangen op straffe van de brandstapel. De hedendaagse demonstranten die de geuzennaam ‘wappies’ hebben aangenomen strijden voor vrijheid van lichaamsbeschikking maar het wordt hen moeilijk gemaakt door invoering van de coronapas. In beide situaties is het landsbestuur van mening dat zij handelt in het algemeen belang. In beide gevallen kijkt de grote meerderheid van de bevolking met een afkeurend oog naar de kleine groep irritante onruststokers. Benieuwd of deze opstand ook tachtig jaar gaat duren en wat het resultaat zal zijn. Een nieuwe staat?