Filipijnen

De Filipijnen zijn vernoemd naar Filips II, koning van Spanje in de 16e eeuw. Filips II was ook landsheer van de Lage Landen en in die hoedanigheid opponent van Willem van Oranje tijdens de Opstand (Tachtigjarige Oorlog). Spanje was in die tijd een wereldmacht. Filips II regeerde over een rijk waarin de zon nooit onder ging. Behalve over Spanje, de Lage Landen en de Filipijnen regeerde Filips II over Portugal, delen van Italië en over grote delen van Zuid en Midden Amerika en over Florida