Brugse Zot en Engelbrecht II

Het bier Brugse Zot is indirect verbonden met Engelbrecht II van Nassau wiens praalgraf zich bevindt in de Grote Kerk van Breda. In opdracht van Keizer Maximiliaan sloeg Engelbrecht tussen 1488 en 1492 met harde hand een volksopstand neer in Brugge. Nadat Brugge dankzij Engelbrecht weer onder gezag van Maximiliaan was gekomen en de Bruggenaren verzochten om herstel van privileges noemde Maximiliaan hen spottend ‘Brugse Zotten’. Proost!