Egmont, Horne, Nassau

Willem van Oranje-Nassau verliet in 1567 zijn kasteel in Breda en vertrok uit lijfsbehoud met zijn familie naar Duitsland. Een volksopstand was gaande in de Lage Landen en de Spaanse generaal Alva in aantocht om namens de rechtmatig vorst Filips II, tevens koning van Spanje, orde op zaken te stellen. Willem vermoedde dat Alva hem een kopje kleiner wilde maken omdat de Nederlandse adel de volksopstand op zijn beloop liet. Dat had Willem goed ingeschat want zijn twee boezemvrienden Egmont en Van Horne, die meenden dat het zo’n vaart niet zou lopen, werden door Alva gevangen genomen en een jaar later onthoofd op de Grote Markt in Brussel. In Brussel staat vandaag de dag in het stadsparkje Kleine Zavel een standbeeld van Egmont en Van Horne en daarom heen een galerij met beelden waaronder die van de wijselijk toekijkende Willem, bijgenaamd De Zwijger (‘Le Taciturne’). Willem die al zijn bezittingen in de Lage Landen opgaf omdat hij achter het Nederlandse volk stond, en bleef staan.