Deprecated: Hook custom_css_loaded is deprecated since version jetpack-13.5! Use WordPress Custom CSS instead. Jetpack ondersteunt geen Aangepaste CSS meer. Bekijk de documentatie van WordPress.org voor meer informatie over het toepassen van aangepaste stijlen op je site: https://wordpress.org/documentation/article/styles-overview/#applying-custom-css in /home/pauljanse/pauljanse.phoenix.cornnet.nl/public_html/wp-includes/functions.php on line 6078
Ce seront nous, NAC – Stad des Vaderlands

Ce seront nous, NAC

‘Wij zijn NAC’ ofwel ‘Ce seront nous, NAC’. Komend weekend barst de strijd los voor NAC Breda. Strijden is Breda niet vreemd. De grootste vechtersbaas van de vijf Bredase Nassaus was Engelbrecht II van Nassau (1451-1504). Hij heeft als legeraanvoerder aan meerdere veldslagen tegen de Fransen deelgenomen en werd tweemaal krijgsgevangen genomen door de vijand. Als beloning voor zijn inzet op het slagveld werd hij benoemd tot plaatsvervangend landheer over de Lage Landen. Niet voor niets heeft hij een prachtig praalgraf gekregen in de Grote Kerk van Breda. Zijn lijfspreuk: ‘Ce sera moi, Nassau’ ofwel ‘Ik ben een Nassau’.