Deprecated: Hook custom_css_loaded is deprecated since version jetpack-13.5! Use WordPress Custom CSS instead. Jetpack ondersteunt geen Aangepaste CSS meer. Bekijk de documentatie van WordPress.org voor meer informatie over het toepassen van aangepaste stijlen op je site: https://wordpress.org/documentation/article/styles-overview/#applying-custom-css in /home/pauljanse/pauljanse.phoenix.cornnet.nl/public_html/wp-includes/functions.php on line 6078
Wapenschild – Stad des Vaderlands

Wapenschild

Wapenschild van het Land van Breda. Afgebeeld op een schilderij van Quirinus van Amelsfoort (1762-1820) in het Noordbrabants Museum in Den Bosch. Het schilderij is onderdeel van een reeks van vijftien schilderijen met wapenschilden van de districten en belangrijkste steden van Noord-Brabant. De schilderijen weerspiegelen het herwonnen zelfvertrouwen van de Brabanders, nadat die in 1795, voor het eerst na de Tachtigjarige Oorlog, weer zelfbestuur hadden afgedwongen. Een jaar later volgde ook een plek in het landsbestuur. Het wapenschild van het Land van Breda bevat de wapens van de grondleggers van de stad des vaderlands: Polanen, Nassau, Chalon, Dillenburg en Breda.