Stadshelden

Iedere stad zijn held. Belangrijkste Deventenaar uit de geschiedenis is Geert Groote (1340-1387). Voor Breda is dat Willem van Oranje-Nassau (1533-1584). Beide mannen ontwikkelden tijdens hun leven een kritische houding ten opzichte van de katholieke kerk zonder daarmee overigens te willen breken. Geert hekelde de kerkelijke rijkdom en losbandigheid en Willem de intolerantie jegens andersgelovigen. Op vrijdag 11 december staan de voetbalteams van beide steden tegenover elkaar in stadion De Adelaarshorst in Deventer. In de geest van Geert en Willem is sober spel en een vriendschappelijke onderlinge sfeer te verwachten. Voorspelling: een gelijkspelletje.