Rode sneeuw in december

Een prachtige roman die via de hoofdpersonen een zeer goed beeld geeft van de wijze waarop de gewone Nederlandse burgers de Tachtigjarige Oorlog en de spanningen tussen katholieken en protestanten hebben ervaren. Het verhaal begint in Breda op het kasteel van Willem van Oranje!