Revolutie!

Opstand in Zundert! Tijdens het vermaarde bloemencorso van afgelopen weekend was de tweede prijs voor de wagen La Révolution gemaakt door buurtschap Achtmaal. Het ontwerp verwijst naar de Franse revolutie op Quatorze Juillet in het jaar 1789. Het volk kwam in opstand tegen de Franse koning die het land slecht bestuurde en in rijkdom leefde terwijl het volk armoede leed. In Zundert werd de volksoproer nagespeeld en klonk de strijdleus ‘Mort au Roi’ die ook op de wagen te zien is. Ruim een eeuw voor de Franse revolutie kwam de bevolking in de Lage Landen in opstand tegen hun vorst, de koning van Spanje Filips II. Die opstand werd geleid door de Bredase edelman Willem van Oranje-Nassau. En het was ook een strijd op leven en dood. Zundert, Breda, in West-Brabant steekt de opstand de kop op! Mort au Roi! Muerte al Rey!