René vs Maarten

De revanche van Breda. Om de opstandigheid van Gelderland jegens het Nederlandse landsbestuur tot uitdrukking te brengen ondernam de gevreesde krijgsman Maarten van Rossem in 1542 een strooptocht in het hertogdom Brabant. Onderweg naar Antwerpen kwamen zijn manschappen oog in oog te staan met een leger van René van Nassau, prins van Oranje en heer van Breda. Het leger van Van Rossem won de veldslag en René moest vluchten achter de Antwerpse stadsmuren. Een jaar later nam René revanche als aanvoerder van een groot leger dat Gelderland definitief onderwierp aan het Nederlandse gezag. René van Nassau werd aangesteld als bestuurder (stadhouder) van Gelderland. Overeenkomstig het verloop van de geschiedenis luidt de voorspelling voor NAC Breda – De Graafschap komende zondag: bij rust 0-1 en einduitslag 2-1.