Orde!

Bredase Prins te gast bij de Orde van de Prins. De afdeling Noorderkempen van de Orde van de Prins, een Vlaams-Nederlands genootschap voor Nederlandse taal en cultuur, trakteerde haar leden tijdens een maandelijkse bijeenkomst op de lezing “Breda Stad des Vaderlands”. In een voordracht van circa 40 minuten vertelde prins Willem himself het publiek over de hoofdrol die de stad Breda en de Bredase Nassaus speelden bij de stichting van de onafhankelijke staat Nederland. Ook het luchtige en boeiende minicollege boeken voor uw evenement? Kijk op www.staddesvaderlands.nl/minicollege