Deprecated: Hook custom_css_loaded is deprecated since version jetpack-13.5! Use WordPress Custom CSS instead. Jetpack ondersteunt geen Aangepaste CSS meer. Bekijk de documentatie van WordPress.org voor meer informatie over het toepassen van aangepaste stijlen op je site: https://wordpress.org/documentation/article/styles-overview/#applying-custom-css in /home/pauljanse/pauljanse.phoenix.cornnet.nl/public_html/wp-includes/functions.php on line 6078
Odd fellows – Stad des Vaderlands

Odd fellows

Vandaag namen zeven leden van Turfschiploge nr. 94, de Bredase afdeling van de internationale Odd Fellows orde, deel aan het minicollege. Eenmaal per twee weken komt deze groep mensen bij elkaar om van gedachten te wisselen over het leven en zich verdienstelijk te maken voor de maatschappij. Heb jij ook interesse om met een groepje vrienden of collega’s een leuk uitje te beleven in de vorm van een interactief minicollege over de belangrijke Bredase rol in de vaderlandse geschiedenis? Info vind je op www.staddesvaderlands.nl