Lutherse kerk

Willem van Oranje, heer van Breda, leidde een volksopstand in de Lage Landen waaruit de staat Nederland is voortgekomen. Een van de redenen voor de volksopstand was de vervolging door het landsbestuur van personen die kritisch waren tegenover de katholieke kerk. Deze ‘ketters’ waren geïnspireerd door de Duitser Maarten Luther, een voormalig monnik die aantoonde dat veel dingen waar de Katholieke kerk het over heeft, niet in de Bijbel staan, bijvoorbeeld verering van heiligen, vagevuur, en de handel in aflaten. In het centrum van Breda vind je, goed verscholen in de Veemarktstraat, een Lutherse kerk. Alwaar je aantreft een origineel exemplaar van de eerste druk van de Statenbijbel, de eerste vertaling van de Bijbel in het Nederlands. En tevens een overzicht van de dominees van deze Lutherse kerk waarin het verloop van de Opstand goed te zien is. Zo werd de eerste dominee in 1625 ‘verjaagd’ na de inname van de stad door de katholieke regeringstroepen onder leiding van Spinola en kwam de tweede dominee in 1638 nadat de stad weer terugveroverd was door het protestantse leger van Frederik Hendrik van Oranje-Nassau. Een bijzondere locatie die het verhaal van de stad onderstreept: Nederland begint in Breda.