Laatste rustplaats

Niet Delft maar Breda! Op 10 juli, de sterfdag van Willem van Oranje (1533-1584), staan we even stil bij zijn laatste rustplaats. In zijn testament was Willem duidelijk: begraaf mij als het kan in de Onze Lieve Vrouwe kathedraal in Breda, tegenwoordig de Grote Kerk. Daar bevindt zich namelijk het familiegraf van de roemrijke Bredase tak van het huis Nassau waartoe Willem behoorde. In de grafkelder onder het praalgraaf van Willem grootvader Engelbert waren naast een aantal voorvaderen reeds bijgezet Willems eerste vrouw Anna van Egmont, zijn eerstgeboren dochter Maria en zijn erflater, neef en prins van Oranje René van Nassau. Helaas, in het jaar van Willems overlijden was de Tachtigjarige Oorlog in volle gang en Breda onbereikbaar vanwege een bezetting door de Spaanse overheerser. En dus werd Willem noodgedwongen ergens anders begraven. Het werd Delft. Zo verloor Breda zijn belangrijkste inwoner aller tijden…