Holland versus Brabant

Noord-Brabant heeft tijdens de Tachtigjarige Oorlog een andere grote militaire tegenstander ervaren dan Noord- en Zuid-Holland. Daar waar Holland in de eerste tien jaar van de Opstand vooral te maken kreeg met Alva (beleg van Naarden, Haarlem en Alkmaar) daar ervoer Noord-Brabant met name in de tweede helft van de Tachtigjarige Oorlog veel tegenstand van generaal Spínola. Hij sloeg onder andere het beleg voor Bergen op Zoom (1622, ontzet door opstandelingen) en daarna voor Breda (1624, inname door Spínola en hoogtepunt van zijn carrière). Eén van de verschillen in perspectief op de Tachtigjarige Oorlog tussen Holland en Brabant.