Hoe sterck!

Sterke steden in West-Brabant. Tijdens de Nederlandse onafhankelijkheidsstrijd sloeg het vijandige Spaanse leger onder leiding van generaal Spinola in 1622 het beleg voor Bergen op Zoom. Omdat deze stad vanuit zee bevoorraad kon worden door de Nederlanders mislukte deze belegering door de Spanjaarden. Spinola zette vervolgens zijn zinnen op Breda dat in 1624 belegerd werd. Breda hield maar liefst tien maanden vol maar moest toen capituleren. Spinola prees achteraf de moed van de Bredanaren. De volhardendheid van beide steden is vereeuwigd in het schitterende lied ‘Merck toch hoe Sterck’ (Bergen op Zoom) en in het beroemde schilderij Las Lanzas (Breda).