‘DE’ plek van Breda

De sluitsteen van de grafkelders van de Nassaus in de Grote Kerk van Breda waarin Willem van Oranje had moeten worden bijgezet… Hij staat wel vermeld op de grafsteen (‘Prins Willem I’) als echtgenoot van Anna van Egmond van Buren en als vader van Maria die beiden in deze grafkelders zijn bijgezet.