Deprecated: Hook custom_css_loaded is deprecated since version jetpack-13.5! Use WordPress Custom CSS instead. Jetpack ondersteunt geen Aangepaste CSS meer. Bekijk de documentatie van WordPress.org voor meer informatie over het toepassen van aangepaste stijlen op je site: https://wordpress.org/documentation/article/styles-overview/#applying-custom-css in /home/pauljanse/pauljanse.phoenix.cornnet.nl/public_html/wp-includes/functions.php on line 6078
De moord… – Stad des Vaderlands

De moord…

Op dinsdag 10 juli 2018 is het 434 jaar geleden dat Willem van Oranje werd doodgeschoten. De moordenaar was Balthasar Gerards, een Fransman die heilig geloofde in de zaak van de katholieke kerk en van koning Filips II van Spanje, en die Willem van Oranje, leider van de opstand tegen de Spaanse overheersing in de Lage Landen beschouwde als een verrader. Na deze moordaanslag kon Oranje niet worden begraven in Grote Kerk van Breda omdat Breda toen reeds enkele jaren was bezet door Spaanse troepen. Zo verloor Breda zijn beroemdste inwoner.