Bourgondiër

Willem van Oranje-Nassau (1533-1584), de stichter van de onafhankelijke staat Nederland, leefde het grootste gedeelte van zijn leven als een rasechte Bourgondiër. Vanuit Breda, waar Willem veel grond bezat en het lokale bestuur in handen had,
reisde hij regelmatig naar andere Bourgondische steden zoals Antwerpen en Brussel om daar samen met andere edelen na werktijd uitgebreid te eten en te feesten.