Deprecated: Hook custom_css_loaded is deprecated since version jetpack-13.5! Use WordPress Custom CSS instead. Jetpack ondersteunt geen Aangepaste CSS meer. Bekijk de documentatie van WordPress.org voor meer informatie over het toepassen van aangepaste stijlen op je site: https://wordpress.org/documentation/article/styles-overview/#applying-custom-css in /home/pauljanse/pauljanse.phoenix.cornnet.nl/public_html/wp-includes/functions.php on line 6078
Belangrijke mannen – Stad des Vaderlands

Belangrijke mannen

De twee belangrijkste Oranjes uit de vaderlandse geschiedenis zijn leden van de BREDASE tak van het huis Oranje-Nassau. Willem I leidde de onafhankelijkheidsstrijd tegen Spanje. Een standbeeld van hem staat (helaas nauwelijks zichtbaar voor het publiek) op het terrein van het Kasteel van Breda. Willem III leidde de landsverdediging in het rampjaar 1672 en werd tevens koning van Engeland. Zijn standbeeld staat op het Kasteelplein. Mannen van formaat, die Bredanaars!