Grensgeval

Bredase Nassaus de baas in grensgebied Baarle. Aan het einde van de 12e eeuw droeg de heer van Breda zijn landerijen over aan de hertog van Brabant om deze grondgebieden vervolgens, aangevuld met enkele stukken grond van de hertog rondom het plaatsje Baarle, in leen terug te ontvangen van de hertog. De hertog hield de meest vruchtbare gronden in Baarle voor zichzelf: Baarle aan de Hertog. Door een huwelijk van een nazaat van de heer van Breda met een telg uit het geslacht Nassau ontstond een Nederlandse tak van de familie Nassau in Breda die dus ook de baas werd in delen van Baarle: Baarle aan Nassau.