Huwelijksplicht

Er gloort hoop voor NAC. Van de komende tegenstander PSV kunnen we hulp verwachten in moeilijke tijden. Het verbond tussen Breda en Eindhoven ontstond toen Willem van Oranje, heer van Breda, in 1551 trouwde met Anna van Egmond, die niet alleen gravin van Buren was maar ook barones van Eindhoven. Dus PSV doe je huwelijksplicht jegens echtgenoot NAC en voorkom dat Anna zich omdraait in haar graf (in de Grote Kerk van Breda).

Reverse take over

In de Nederlandse onafhankelijkheidsstrijd (Tachtigjarige Oorlog) kwamen de Lage Landen in opstand tegen de koning van Spanje. Eigenlijk was niet Spanje de baas over de Lage Landen, maar andersom. In 1496 trouwde namelijk de in Brugge geboren Filips de Schone met de Spaanse kroonprinses. Zijn zoon Karel V, geboren in Gent, kreeg officieel de Spaanse kroon in bezit. Diens zoon en opvolger Filips II verkoos vanaf 1559 Spanje als vaste verblijfplaats boven de Lage Landen. Daarom lijkt het alsof bij het uitbreken van de Tachtigjarige Oorlog Spanje over de Lage Landen regeerde maar het initiatief voor de verbintenis met Spanje kwam oorspronkelijk uit de Lage Landen. Door de opstand onder leiding van Willem van Oranje, heer van Breda, werd de band tussen Spanje en de noordelijke gewesten van de Lage Landen (Nederland) weer verbroken.

De moord…

Op dinsdag 10 juli 2018 is het 434 jaar geleden dat Willem van Oranje werd doodgeschoten. De moordenaar was Balthasar Gerards, een Fransman die heilig geloofde in de zaak van de katholieke kerk en van koning Filips II van Spanje, en die Willem van Oranje, leider van de opstand tegen de Spaanse overheersing in de Lage Landen beschouwde als een verrader. Na deze moordaanslag kon Oranje niet worden begraven in Grote Kerk van Breda omdat Breda toen reeds enkele jaren was bezet door Spaanse troepen. Zo verloor Breda zijn beroemdste inwoner.

Willem zien!

Voor de burgers van Breda en voor toeristen is het niet mogelijk om in de stad op elk moment het standbeeld te bekijken van de beroemdste Bredanaar aller tijden: Willem van Oranje. Het standbeeld staat op het niet-toegankelijke terrein van de Koninklijke Militaire Academie (KMA). Vanuit het naast de KMA gelegen stadspark Valkenberg is van grote afstand slechts de rug van Willem van Oranje zichtbaar. Vraag: vind jij dat het standbeeld van ‘onze Willem’ verplaatst moet worden naar een openbare plek in het centrum van Breda?

Bredase Willem

Het laatste bier uit de serie van 4 bieren uit de Habsburgse Nederlanden van de 16e eeuw… BREDASE WILLEM! Dit nieuwe Bredase bier is vernoemd naar Willem van Oranje, die zijn voorouders de Bredase Nassaus opvolgde als Heer van Breda. Willem leidde de volksopstand in de Nederlanden tegen de Spaanse landsheer Filips II, zoon en opvolger van Karel V, en kan daardoor beschouwd worden als de stichter van het onafhankelijke land Nederland. Vanwege een bezetting van de stad door Spaanse regeringstroepen kon Willem in 1584 niet worden begraven in de Grote Kerk in ‘zijn’ Breda. Zo verloor Breda zijn belangrijkste inwoner aller tijden. Voor Breda blijft hij echter voor altijd ‘onze Willem’. Proost! Voor de verkoopadressen zie www.bredasewillem.nl