Revanche!

Breda heeft meer senioriteit dan Amsterdam. (1) Amsterdam heeft zijn welvaart te danken aan de val van Antwerpen in 1585 tijdens de Tachtigjarige Oorlog welke aan Nederlandse zijde werd geleid door de heer van Breda, Willem van Oranje; (2) Willem van Oranje en zijn twee Bredase voorvaderen Hendrik III en René van Nassau waren de baas (stadhouder) van Holland en (3) Amsterdam is ‘laf’ door de Tachtigjarige Oorlog heen geslopen door trouw te blijven aan de Spaanse koning terwijl de moordende Spaanse troepen van Alva door de Lage Landen trokken. Tijd voor revanche! Uitslag NAC Breda – Ajax Amsterdam komende zaterdag: 3-0.

Andreaskruizen

Het Andreaskruis dankt zijn naam aan de apostel Andreas die aan een dergelijk kruis zou zijn gekruisigd. In de Germaanse symboliek stond het Andreaskruis voor een goddelijke kracht. Het teken werd door mensen gebruikt als bescherming tegen onheil. Vandaag de dag zien we de Andreaskruizen terug in gevaarsymbolen voor irriterende stoffen en in diverse verkeersborden zoals in ‘pas op, spoorwegovergang’ en in het matrixbord met een rood kruis boven de autoweg. En op vlaggen en wapens.