Het verhaal van Breda: het ontstaan van de onafhankelijke staat Nederland.

De onafhankelijke staat Nederland is ongeveer 350 jaar geleden ontstaan. Vóór die tijd was ons land onderdeel van een groter geheel, de Nederlanden, dat we tegenwoordig aanduiden als Benelux en destijds een bestuurlijke eenheid was. De Nederlanden vielen uiteen in de noordelijke Nederlanden (het huidige Nederland) en de zuidelijke Nederlanden (het latere België en Luxemburg). Dit was het resultaat van een volksopstand tegen de eigen vorst die tachtig jaar duurde en werd aangevoerd door Willem van Oranje. Vanwege zijn leiderschap bij deze opstand is Willem van Oranje de geschiedenis ingegaan als Vader des Vaderlands. Om de stad Breda is veelvuldig gevochten tussen regeringstroepen en opstandelingen en de stad is zes maal in andere handen overgegaan. De ligging van Breda op slechts tien kilometer afstand van de tegenwoordige grens met België, de breuklijn van de Nederlanden, herinnert ons vandaag de dag aan deze belangrijke periode in de vaderlandse geschiedenis.

De thuisstad en machtsbasis van Willem van Oranje was Breda. Hij had zijn vooraanstaande positie te danken aan vijf generaties voorouders die vanuit Breda de opmars van het huis Nassau in de Nederlanden gestalte gaven. Het ridderwapen van Willem van Oranje vermeldt ‘Willem van Nassau, Prins van Oranje, Heer van Breda’. Hij was bewoner van het Kasteel van Breda en hij wenste na zijn dood te worden bijgezet in het Nassau familiegraf in de Grote Kerk in Breda. Maar omdat ten tijde van Willems overlijden in 1584 de volksopstand (Tachtigjarige oorlog) nog in volle gang was en Breda op dat moment niet in handen van de opstandelingen, moesten die voor de begrafenis van Willem van Oranje noodgedwongen uitwijken. Naar Delft. Zo verloor Breda zijn belangrijkste inwoner aller tijden. Voor Breda blijft Willem van Oranje echter voor altijd – op zijn Brabants - ‘onze Willem’.

Interesse in een mini-college over de belangrijke rol die de Bredase Nassaus gespeeld hebben bij het ontstaan van ons land Nederland? In 30 minuten neemt u op een luchtige manier kennis van de hoofdlijnen. Geen saaie details of langdradige verhalen. Motto: geschiedenis is leuk! Docent: Willem van Oranje. Zeer geschikt voor: Bredanaars, toeristen, bedrijven, leerlingen en evenementen. Neem contact op via info@staddesvaderlands.nl


Volg ons op Facebook en Instagram: staddesvaderlands