Home

Het verhaal van Breda 

De stad Breda heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het ontstaan van de onafhankelijke staat Nederland. Breda heeft namelijk de stichter van de Nederlandse staat voortgebracht, Willem van Oranje, voor wie Breda diende als machtsbasis en residentie. De stad heeft ook materiële en symbolische offers gebracht. In de door Willem van Oranje aangevoerde Nederlandse onafhankelijkheidsstrijd werd Breda meer bevochten dan welke andere stad ook. Het verloop van de strijd verhinderde dat Willem van Oranje zijn laatste rustplaats vond in ‘zijn’ Breda. Met recht kan men Breda betitelen als Stad des Vaderlands. Nederland begint bij Breda.


Minicollege over Breda en Willem van Oranje

Interesse om het mooie verhaal over de belangrijkste Bredanaar Willem van Oranje-Nassau en de rol van Breda bij het ontstaan van Nederland te horen in de vorm van een leuk en luchtig minicollege van 30 minuten ? Kijk hier voor meer informatie.


Van de Nederlanden naar Nederland

Nederland is sinds 1648 een onafhankelijke staat. Vóór die tijd vormde Nederland samen met België en Luxemburg een bestuurlijke eenheid genaamd: de Nederlanden. Dit zeventien gewesten omvattende gebied viel onder de heerschappij van de koning van Spanje. De bevolking van de Nederlanden kwam in opstand tegen de vorst toen die de vrijheden van burgers steeds verder inperkte. Deze volksopstand staat ook bekend als de Tachtigjarige Oorlog. Het resultaat van deze opstand was de afscheiding van de noordelijke gewesten die internationaal werden erkend als nieuwe staat: Nederland. Voor Breda is de herinnering aan de Opstand in de Nederlanden letterlijk nooit ver weg gezien de ligging van de stad op slechts tien kilometer van de Nederlands-Belgische grens.

Vader des Vaderlands

In de Nederlandse vrijheidsstrijd speelde Willem van Oranje-Nassau (1533-1584) een leidende rol. Als voorvechter van vrijheid en verdraagzaamheid besloot hij om afstand te nemen van het autoritaire Spaanse regeringsbeleid en om de leiding van de volksopstand in de Nederlanden op zich te nemen. Daarom wordt hij Vader des Vaderlands genoemd en beschouwd als de belangrijkste Nederlander aller tijden. Het volkslied Wilhelmus is naar hem vernoemd.

Thuisstad Breda

Willem van Oranje had de start van zijn carrière te danken aan vijf roemrijke generaties voorouders woonachtig in Breda: Engelbrecht I, Jan IV, Engelbrecht II, Hendrik III en René van Nassau. Van hen erfde de jonge Willem van Oranje vele bezittingen én de belangrijke titel Prins van Oranje waardoor hij net als de Bredase Nassaus ging behoren tot de bestuurlijke elite in de Nederlanden. Willem van Oranje werd bewoner van het Kasteel van Breda en door de stad ingehuldigd als Heer van Breda. Daarmee werd Breda zowel machtsbasis als thuisstad van Willem van Oranje. Tijdens bijeenkomsten van de prestigieuze internationale ridderorde van het Gulden Vlies presenteerde hij zichzelf als: ‘Willem van Nassau, Prins van Oranje, Heer van Breda’.

Verloren zoon van Breda

Het was de wens van Willem van Oranje om na zijn overlijden te worden bijgezet in het familiegraf van de Nassaus in de Grote Kerk van Breda. Daar waren ook zijn eerste vrouw en zijn jongste dochtertje reeds begraven. Maar omdat ten tijde van zijn overlijden de Nederlandse volksopstand tegen de Spaanse overheerser nog in volle gang was en Breda op dat moment bezet door Spaanse regeringstroepen, moesten de opstandelingen voor de begrafenis van Willem van Oranje uitwijken. Noodgedwongen werd Willem van Oranje begraven in Delft. Zo verloor de stad Breda zijn belangrijkste inwoner aller tijden.

Beroemde veroveringen van Breda

Na het overlijden van Willem van Oranje duurde de Nederlandse opstand tegen de Spaanse overheerser nog tientallen jaren voort. Breda zou tijdens de gehele opstand in totaal zes maal van bezetter wisselen. Twee van deze innames van Breda zijn beroemd geworden. De ene is een verovering van de stad door de Nederlandse opstandelingen die bekend staat als de List met het Turfschip. De andere betreft een verovering door Spaanse regeringstroepen onder leiding van generaal Spinola: het tien maanden durende Beleg van Breda. Laatstgenoemde inname van Breda is vereeuwigd op het schilderij De Overgave van Breda. Dat behoort tot de belangrijkste schilderijen van Spanje en hangt in het Prado Museum in Madrid.

Stad des Vaderlands

Machtsbasis, residentie en beoogde laatste rustplaats van de Vader des Vaderlands. Veelvuldig doelwit van strijdende partijen tijdens de Nederlandse vrijheidsstrijd. Met recht kunnen we Breda betitelen als Stad des Vaderlands. Met de historische grens tussen Nederland en België op een steenworp afstand geldt letterlijk en figuurlijk: Nederland begint bij Breda.

Blijf op de hoogte

Volg Stad des Vaderlands via Facebook en Instagram.