Bourgondiër

Willem van Oranje was in zijn hart een Bourgondiër. Een edelman die hield van grote feesten. Dat leven leefde hij gedurende de 25 jaar (1544-1567) dat hij de Heer van Breda was als erfopvolger van zijn al even Bourgondische voorvaderen, vijf generaties roemrijke Bredase Nassaus. Daarna koos hij als leider van de Opstand tegen de Spaanse landsheer de kant van de sobere Calvinisten en belandde in Delft. Dat was even wennen voor onze Willem. Hij streed voor de goede zaak maar zal zich in het koude Holland regelmatig bewust zijn geweest van de enorme verandering in levensstijl. Diep in zijn hart verlangde hij terug naar Breda…

Bredaas aandenken

Een aandenken aan vader des vaderlands Willem van Oranje vind je niet alleen in Delft. In Breda kun je het Blokhuis aanschouwen, onderdeel van het Kasteel van Breda, dat maar liefst 25 jaar lang het woonverblijf was van Willem van Oranje. In zijn Bredase periode (1544-1567) leefde Willem het leven van een Bourgondische edelman omringd door pracht en praal. Net zoals zijn voorgangers: de eerste vijf generaties van de familietak Nassau-Breda die zich hadden opgewerkt tot de aanzienlijkste dienaren van de opeenvolgende landsheren van de Nederlanden. Meer weten over de Bredase herkomst van Willem van Oranje? Het minicollege van 30 minuten is te boeken voor groepen vanaf 10 personen. Info: www.staddesvaderlands.nl/minicollege

Begrafenisdag

Vandaag precies 434 jaar geleden werd Willem van Oranje begraven in de Nieuwe Kerk in Delft. Hij is de stichter van het onafhankelijke land Nederland en was in het zadel geholpen door zijn roemrijke Bredase voorouders. Willem van Oranje kon niet begraven worden in ‘zijn’ Breda in het familiegraf van de Nassaus in de Grote Kerk omdat de stad ten tijde van zijn overlijden bezet werd door Spaanse troepen. Zo verloor Breda zijn belangrijkste inwoner aller tijden. Voor Breda blijft hij echter voor altijd ‘onze Willem’!