Schilderij

In pizzeria-shoarma zaak To Romano in de Torenstraat in Breda hangt een prachtig panorama van de ommuurde stad en omgeving. Eigenaar Halil Ozkan vond het schilderij op zolder waar het 40 jaar heeft gelegen. De schilder is Rasenberg uit Breda. Welke scene hij precies heeft geschilderd is me niet helemaal duidelijk. Wie heeft een idee?

Schilderij

Sinds enige tijd ben ik eigenaar van een schilderij van de Bredase (?) schilder Jan van Wijck waarop een scene met het turfschip van Breda is afgebeeld. De afmetingen van het schilderij zijn 200×230 cm. Er zitten enkele gaten in. Leek me aardig om deze foto’s te delen. Als je het schilderij of de schilder kent of meer achtergrondinformatie weet, dan zou ik het leuk vinden als je een reactie achterlaat!

Rijks Museum


 Vandaag een bezoek gebracht aan de mooie tentoonstelling ’80 Jaar Oorlog. De Geboorte Van Nederland’ in het Rijks Museum. Bij een schilderij van Breda en omgeving ten tijde van het beroemde beleg door Spinola ontmoette ik toevallig drie Bredanaren. Dat was een mooi moment om met elkaar trots te zijn op Breda en om met elkaar op het schilderij te zoeken naar herkenningspunten. Afgezien van een herdenkingsmunt is dit schilderij (helaas) de enige verwijzing naar de rol van Breda tijdens de Opstand in de tentoonstelling. Maar als je als Bredanaar bij dit schilderij staat, check dan dus even of er andere Bredanaren staan en maak er met elkaar een gezellig en trots Bredaas moment van!

Holland versus Brabant

Noord-Brabant heeft tijdens de Tachtigjarige Oorlog een andere grote militaire tegenstander ervaren dan Noord- en Zuid-Holland. Daar waar Holland in de eerste tien jaar van de Opstand vooral te maken kreeg met Alva (beleg van Naarden, Haarlem en Alkmaar) daar ervoer Noord-Brabant met name in de tweede helft van de Tachtigjarige Oorlog veel tegenstand van generaal Spínola. Hij sloeg onder andere het beleg voor Bergen op Zoom (1622, ontzet door opstandelingen) en daarna voor Breda (1624, inname door Spínola en hoogtepunt van zijn carrière). Eén van de verschillen in perspectief op de Tachtigjarige Oorlog tussen Holland en Brabant.

Maurits en Breda

Niet alleen Willem van Oranje maar ook zijn zoon Maurits had een sterke band met de stad Breda. Maurits overleed in april 1625, een maand voordat het beroemde beleg van Breda werd beslist in het voordeel van de Spanjaarden onder leiding van Spinola. Op zijn sterfbed werd Maurits door verdriet overmand om juist Breda te moeten verliezen. De stad was niet alleen de residentie van zijn roemrijke voorouders maar ook had de stad hemzelf in 1590 de eerste roem en faam geschonken als leider van de Opstand door de glorie van haar overwinning met het Turfschip. Voor het behoud van Breda dat in 1624-1625 gedurende tien maanden werd belegerd door de Spanjaarden had Maurits in zijn laatste levensjaar ongelofelijke kosten gemaakt voor rekening van hemzelf en van de opstandige provincies. Ook voor Maurits van Oranje gold Breda als de Stad des Vaderlands!

Match der veroveringen

Grote kans dat we op zaterdag 18 augustus een onstuimige voetbalwedstrijd tussen NAC en De Graafschap gaan beleven. Zowel Breda als Doetinchem is gewend om veroverd te worden. Beide steden zijn tijdens de onafhankelijkheidsstrijd van Nederland (Tachtigjarige Oorlog tegen Spanje) namelijk een bovengemiddeld aantal keer van bezetter gewisseld. Breda had zes innames te verduren (waaronder het Turfschip en het Beleg van Breda door Spinola) en Doetinchem maar liefst negen! Aangezien de geschiedenis zich dikwijls herhaalt luidt de voorspelling voor NAC tegen De Graafschap: 9 – 6.

Reverse take over

In de Nederlandse onafhankelijkheidsstrijd (Tachtigjarige Oorlog) kwamen de Lage Landen in opstand tegen de koning van Spanje. Eigenlijk was niet Spanje de baas over de Lage Landen, maar andersom. In 1496 trouwde namelijk de in Brugge geboren Filips de Schone met de Spaanse kroonprinses. Zijn zoon Karel V, geboren in Gent, kreeg officieel de Spaanse kroon in bezit. Diens zoon en opvolger Filips II verkoos vanaf 1559 Spanje als vaste verblijfplaats boven de Lage Landen. Daarom lijkt het alsof bij het uitbreken van de Tachtigjarige Oorlog Spanje over de Lage Landen regeerde maar het initiatief voor de verbintenis met Spanje kwam oorspronkelijk uit de Lage Landen. Door de opstand onder leiding van Willem van Oranje, heer van Breda, werd de band tussen Spanje en de noordelijke gewesten van de Lage Landen (Nederland) weer verbroken.

Filipijnen

De Filipijnen zijn vernoemd naar Filips II, koning van Spanje in de 16e eeuw. Filips II was ook landsheer van de Lage Landen en in die hoedanigheid opponent van Willem van Oranje tijdens de Opstand (Tachtigjarige Oorlog). Spanje was in die tijd een wereldmacht. Filips II regeerde over een rijk waarin de zon nooit onder ging. Behalve over Spanje, de Lage Landen en de Filipijnen regeerde Filips II over Portugal, delen van Italië en over grote delen van Zuid en Midden Amerika en over Florida

Sinjoor

‘Sinjoor’ is de bijnaam voor een inwoner van Antwerpen. De bijnaam dateert uit de periode in de Tachtigjarige Oorlog waarin de Spanjaarden Antwerpen bezetten en veel voorname inwoners van de stad de Spaanse titel ‘senor’ droegen wat ‘(deftige) heer’ betekent. Sommigen spreken zelfs pas van een echte sinjoor wanneer een Antwerpenaar binnen de Spaanse vesting (tussen de Leien en de Schelde) is geboren. Op de foto: restaurant Sinjoor, Nieuwe Ginnekenstraat 3 te Breda.