Brabant

De provincie Noord-Brabant is de enige provincie in Nederland zonder eigen volkslied. In 2007 bleek uit een enquête dat twee op de drie Noord-Brabanders het lied ‘Brabant’ van Guus Meeuwis als volkslied zien zitten. Wie goed naar de tekst luistert krijgt echter de indruk dat Guus zingt over Midden- en Oost-Brabant en niet over West-Brabant. De Peel, de Kempen en de Meijerij zijn gebieden ten oosten van Tilburg welke tot 1600 samen het bestuurlijk gebied van Den Bosch vormden. Destijds bestond Noord-Brabant nog niet, maar was sprake van het hertogdom Brabant en vielen de Baronie van Breda en het Markiezaat Bergen op Zoom onder bestuur van Antwerpen. West-Brabant lijkt een vreemde eend in de Noord-Brabantse bijt, wa denkte gij Guus?

Schilderij

Sinds enige tijd ben ik eigenaar van een schilderij van de Bredase (?) schilder Jan van Wijck waarop een scene met het turfschip van Breda is afgebeeld. De afmetingen van het schilderij zijn 200×230 cm. Er zitten enkele gaten in. Leek me aardig om deze foto’s te delen. Als je het schilderij of de schilder kent of meer achtergrondinformatie weet, dan zou ik het leuk vinden als je een reactie achterlaat!

Kousenband

Boven de toegangspoort van het Kasteel van Breda tref je aan het wapen van de Orde van de Kousenband. Tijdens het recente staatsbezoek aan Engeland werd koning Willem-Alexander benoemd tot lid van deze Engelse ridderorde. De eerste Oranje-Nassau die in 1612 het lidmaatschap ontving was Maurits van Oranje, de zoon van Willem van Oranje. Laatstgenoemde en diens Bredase voorvaderen René, Hendrik III en Engelbrecht II van Nassau waren nog lid van de Spaanse tegenhanger: de Orde van het Gulden Vlies. Het uitbreken van de Opstand in de Nederlanden leidde echter tot een breuk met Spanje en een intensivering van de contacten met Engeland.

Jan IV van Nassau

Jan IV van Nassau (1410-1475) was de tweede generatie Bredase Nassau en overgrootvader van Willem van Oranje. Van zijn kinderloos gestorven broer erfde Jan de Duitse gebieden van het huis Nassau, Nassau-Dillenburg, waardoor alle Nassause bezittingen in handen van één persoon kwamen. Zowel in de Grote Kerk van Breda (lichaam) als in de Stadskerk van Dillenburg (hart) bevindt zich een graf van Jan IV.

Bredaas aandenken

Een aandenken aan vader des vaderlands Willem van Oranje vind je niet alleen in Delft. In Breda kun je het Blokhuis aanschouwen, onderdeel van het Kasteel van Breda, dat maar liefst 25 jaar lang het woonverblijf was van Willem van Oranje. In zijn Bredase periode (1544-1567) leefde Willem het leven van een Bourgondische edelman omringd door pracht en praal. Net zoals zijn voorgangers: de eerste vijf generaties van de familietak Nassau-Breda die zich hadden opgewerkt tot de aanzienlijkste dienaren van de opeenvolgende landsheren van de Nederlanden. Meer weten over de Bredase herkomst van Willem van Oranje? Het minicollege van 30 minuten is te boeken voor groepen vanaf 10 personen. Info: www.staddesvaderlands.nl/minicollege

Maurits en Breda

Niet alleen Willem van Oranje maar ook zijn zoon Maurits had een sterke band met de stad Breda. Maurits overleed in april 1625, een maand voordat het beroemde beleg van Breda werd beslist in het voordeel van de Spanjaarden onder leiding van Spinola. Op zijn sterfbed werd Maurits door verdriet overmand om juist Breda te moeten verliezen. De stad was niet alleen de residentie van zijn roemrijke voorouders maar ook had de stad hemzelf in 1590 de eerste roem en faam geschonken als leider van de Opstand door de glorie van haar overwinning met het Turfschip. Voor het behoud van Breda dat in 1624-1625 gedurende tien maanden werd belegerd door de Spanjaarden had Maurits in zijn laatste levensjaar ongelofelijke kosten gemaakt voor rekening van hemzelf en van de opstandige provincies. Ook voor Maurits van Oranje gold Breda als de Stad des Vaderlands!